Замын хийц эдлэлүүд

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Явган хүний замын хашлага М300 500 80 200 18 Үнийн санал харах
2 АЗХ урсгал тусгаарлах М400 500 360/300 300 120 Үнийн санал харах
3 Дугуй хязгаарлах хашлага М300 575 90/150 100 18 Үнийн санал харах
4 Мод хүрээлэх хашлага М300 935 80 170 32 Үнийн санал харах
5 Авто замын түмбэ М400 1400 - 210/150 115 Үнийн санал харах
6 Авто замын км-ийн шон М250 2800 150 150 158 Үнийн санал харах
7 Замын хаалт-1 /Barrier/ М400 2990 200/660 860 2,500 Үнийн санал харах
8 Замын хаалт-2 /Barrier/ М400 500 180/400 500 170 Үнийн санал харах