Дулааны сувгийн эргэлтийн хучилт, тэвш

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Л-1 эрг/xучилт /710*430*80/ М300 710 430 80 87 Үнийн санал харах
2 Л-2 эрг/xучилт /1100*850*100/ М300 1100 850 100 300 Үнийн санал харах
3 Л-4/5 эрг/xучилт /1400*1150*100/ М300 1400 1150 100 490 Үнийн санал харах
4 Л-7 эрг/xучилт /1740*1450*120/ М300 1740 1450 120 887 Үнийн санал харах
5 Л-9 эрг/xучилт /2060*1800*120/ М300 2060 1800 120 1,280 Үнийн санал харах
6 Л-1 эрг /690*250*290/ М300 690 250 290 176 Үнийн санал харах
7 Л-2 эрг /1060*600*450/ М300 1060 600 450 403 Үнийн санал харах
8 Л-4 эрг /1360*900*450/ М300 1360 900 450 587 Үнийн санал харах
9 Л-5 эрг /1380*900*600/ М300 1380 900 600 707 Үнийн санал харах
10 Л-7 эрг /1700*1200*580/ М300 1700 1200 580 1,158 Үнийн санал харах
11 Л-9 эрг /2040*1500*610/ М300 2040 1500 610 1,900 Үнийн санал харах