Шатны гишгүүр - 14

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ШГ-14 /1350*360*148/42/ М300 1350 360 148/42 150 Үнийн санал харах
2 ШГ-14 эхлэл /1350*290*60/64/ М300 1350 290 60/64 78 Үнийн санал харах
3 ШГ-14 дээд /1350*290*148/42/ М300 1350 290 148/42 111 Үнийн санал харах