Ус зайлуулах суваг-1

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 УЗС-1 /1990*520*465/ М400 1990 520 465 460 Үнийн санал харах
2 УЗС-1 /500*520*465/ М400 500 520 465 115 Үнийн санал харах
3 УЗС-1 нүхтэй /990*520*465/ М400 990 520 465 230 Үнийн санал харах
4 УЗС-1 тунгаалт М400 1990 520 695 620 Үнийн санал харах
5 УЗС-1 шилжүүлэг М400 1100 520 695 575 Үнийн санал харах
6 УЗС-1 таг /395*495*95/ М400 495 395 95 47 Үнийн санал харах