Авто замын хашлага - 15

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 АЗХ-15 1000*120/150*300 М400 1000 120/150 300 102 Үнийн санал харах
2 АЗХ-15 500*120/150*300 М400 500 120/150 300 51 Үнийн санал харах
3 АЗХ-15 баруун,зүүн налуу М400 1000 120/150 300/180 82 Үнийн санал харах
4 АЗХ-15 намхан М400 1000 150 180 65 Үнийн санал харах
5 АЗХ-15 эргэлтийн R2000 М400 825 120/150 300 75 Үнийн санал харах