Үерийн усны суваг

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ҮУ Холбох худаг М300 900/700 900/700 900/800 860 Үнийн санал харах
2 ҮУ Холбох худгийн таг М300 950 950 160 270 Үнийн санал харах