Дулааны сувгийн тэвш

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Л-1 /2970*250*290/ М300 2970 250 290 530 Үнийн санал харах
2 Л-2 /2970*600*450/ М300 2970 600 450 880 Үнийн санал харах
3 Л-4 /2970*900*450/ М300 2970 900 450 1,050 Үнийн санал харах
4 Л-5 /2970*900*600/ М300 2970 900 600 1,250 Үнийн санал харах
5 Л-7 /2970*1200*580/ М300 2970 1200 580 1,720 Үнийн санал харах
6 Л-9 /2970*1500*610/ М300 2970 1500 610 2,420 Үнийн санал харах
7 Л-10 /2970*2100*590/ М300 2970 2100 590 3,580 Үнийн санал харах
8 Л-24 /2970*2160*900/ М300 2970 2160 900 4,750 Үнийн санал харах