L хэлбэрийн авто замын хашлага

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 L-АЗХ 1000*500*250/120 М400 1000 500 250/120 205 Үнийн санал харах
2 L-АЗХ 500*500*250/120 М400 500 500 250/120 102 Үнийн санал харах
3 L-АЗХ баруун налуу М400 1000 500 250/150 178 Үнийн санал харах
4 L-АЗХ зүүн налуу М400 1000 500 250/150 178 Үнийн санал харах
5 L-АЗХ намхан М400 1000 500 150 150 Үнийн санал харах