Замын гэрэлтүүлгийн суурь

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Гэрлийн шонгийн суурь-3м М300 250*250/500*500 - 500 150 Үнийн санал харах
2 Гэрлийн шонгийн суурь-10м М300 400*400/700*900 - 800 708 Үнийн санал харах
3 Гэрлийн шонгийн суурь-12м М300 500*500/800*1000 - 1000 1,185 Үнийн санал харах