Дулааны сувгийн хучилт, хүчитгэсэн хучилт

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ГСХ-5 /845*495*80/ М300 845 495 80 85 Үнийн санал харах
2 ГСХ-7 /1055*495*80/ М300 1055 495 80 105 Үнийн санал харах
3 Л-1 x /2990*430*80/ М300 2990 430 80 257 Үнийн санал харах
4 Л-2 x /2990*850*100/ М300 2990 850 100 637 Үнийн санал харах
5 Л-4 x /2990*1150*100/ М300 2990 1150 100 862 Үнийн санал харах
6 Л-7 x /2990*1450*120/ М300 2990 1450 120 1,300 Үнийн санал харах
7 Л-9 x /2990*1800*120/ М300 2990 1800 120 1,620 Үнийн санал харах
8 Л-10 x /2990*2400*160/ М300 2990 2400 160 2,880 Үнийн санал харах
9 Л-24 x /2990*2500*160/ М300 2990 2500 160 3,000 Үнийн санал харах
10 Л-2 xx /2990*850*140/ М300 2990 850 140 890 Үнийн санал харах
11 Л-4 xx /2990*1150*140/ М300 2990 1150 140 1,200 Үнийн санал харах
12 Л-7 xx /2990*1450*160/ М300 2990 1450 160 1,720 Үнийн санал харах
13 Л-9 xx /2990*1800*160/ М300 2990 1800 160 2,140 Үнийн санал харах