Худгийн дугуйвч

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 КС-7 /840*700*890/ М300 840 700 890 380 Үнийн санал харах
2 КС-7 /840*700*500/ М300 840 700 500 210 Үнийн санал харах
3 КС-10 /1160*1000*890/ М300 1160 1000 890 600 Үнийн санал харах
4 КС-10 /1160*1000*500/ М300 1160 1000 500 330 Үнийн санал харах
5 КС-15 /1680*1500*890/ М300 1680 1500 890 1,000 Үнийн санал харах
6 КС-20 /2200*2000*890/ М300 2200 2000 890 1,475 Үнийн санал харах
7 КС-10 ултай М300 1160 1000 890 750 Үнийн санал харах
8 КС-15 ултай М300 1680 1500 890 1,350 Үнийн санал харах
9 КС-20 ултай М300 2200 2000 890 2,100 Үнийн санал харах