Үерийн усны хоолой

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ҮУХ-10 /1000*1240/1000/ М400 1000 1240/1000 - 1,040 Үнийн санал харах
2 ҮУХ-15 /1000*1800/1500/ М400 1000 1800/1500 - 1,925 Үнийн санал харах