Даацын ялуу

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ДЯ-12-12-22 М250 1250 120 220 85 Үнийн санал харах
2 ДЯ-15-12-22 М250 1500 120 220 100 Үнийн санал харах
3 ДЯ-18-12-22 М250 1800 120 220 117 Үнийн санал харах
4 ДЯ-22-12-22 М250 2250 120 220 148 Үнийн санал харах
5 ДЯ-15-25-22 М250 1500 250 220 206 Үнийн санал харах
6 ДЯ-18-25-22 М250 1800 250 220 247 Үнийн санал харах
7 ДЯ-22-25-22 М250 2250 250 220 310 Үнийн санал харах
8 ДЯ-25-25-22 М250 2550 250 220 350 Үнийн санал харах
9 ДЯ-28-25-22 М250 2850 250 220 392 Үнийн санал харах
10 ДЯ-31-25-22 М250 3150 250 220 440 Үнийн санал харах
11 ДЯ-15-38-22 М250 1500 380 220 313 Үнийн санал харах
12 ДЯ-18-38-22 М250 1800 380 220 376 Үнийн санал харах
13 ДЯ-22-38-22 М250 2250 380 220 470 Үнийн санал харах
14 ДЯ-25-38-22 М250 2550 380 220 530 Үнийн санал харах
15 ДЯ-28-38-22 М250 2850 380 220 595 Үнийн санал харах
16 ДЯ-31-38-22 М250 3150 380 220 660 Үнийн санал харах