Шатны гишгүүр - 12

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ШГ-12 /1200*360*148/42/ М300 1200 360 148/42 133 Үнийн санал харах
2 ШГ-12 эхлэл /1200*290*60/64/ М300 1200 290 60/64 68 Үнийн санал харах
3 ШГ-12 дээд /1200*290*148/42/ М300 1200 290 148/42 98 Үнийн санал харах