Дулааны худгийн таг

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Худгийн таг /1500*1500*160/ М300 1500 1500 160 750 Үнийн санал харах
2 Худгийн таг /2000*2000*160/ М300 2000 2000 160 1,450 Үнийн санал харах
3 Худгийн таг /2500*2500*160/ М300 2500 2500 160 2,500 Үнийн санал харах
4 Худгийн таг /3000*3000*160/ М300 3000 3000 160 3,600 Үнийн санал харах