Нүхэн гарц

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Дотор хэмжээ
BxH
Гадна өргөн
/B0/
Гадна өндөр
/H0/
Гадна урт
/L/
Хананы зузаан Булан хэмжээ
/C/
Ховил
L1
Ховил
L2
Жин /кг/ Үнэ /₮/
T1 T2 T3
1 НГ-10 /2000*1000*1000/ М400 1000*1000 1260 1260 2000 130 130 130 150 60 60 3,160 Үнийн санал харах
2 НГ-15 /2000*1500*1500/ М400 1500*1500 1780 1820 2000 160 160 140 150 60 60 5,170 Үнийн санал харах
3 НГ-20 /1000*2500*2000/ М400 2500*2000 2900 2440 1000 220 220 200 200 80 80 5,390 Үнийн санал харах