Дулааны сувгийн дэр

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 ОП-1 /200*200*100/ М300 200 200 100 10 Үнийн санал харах
2 ОП-2 /200*300*100/ М300 200 300 100 15 Үнийн санал харах
3 ОП-3 /400*400*100/ М300 400 400 100 40 Үнийн санал харах
4 ОП-4 /500*500*140/ М300 500 500 140 87 Үнийн санал харах
5 ОП-5 /650*550*140/ М300 650 550 140 125 Үнийн санал харах
6 ОП-6 /750*650*140/ М300 750 650 140 170 Үнийн санал харах
7 ОП-7 /850*750*140/ М300 850 750 140 223 Үнийн санал харах