Ус зайлуулах суваг-2

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 УЗС-2 /2980*630*690/ М400 2980 630 690 1,050 Үнийн санал харах
2 УЗС-2 /1990*630*690/ М400 1990 630 690 700 Үнийн санал харах
3 УЗС-2 /500*630*690/ М400 500 630 690 175 Үнийн санал харах
4 УЗС-2 нүхтэй /1990*630*690/ М400 1990 630 690 700 Үнийн санал харах
5 УЗС-2 нүхтэй /990*630*690/ М400 990 630 690 350 Үнийн санал харах
6 УЗС-2 тунгаалт М400 1990 630 1020 1,050 Үнийн санал харах
7 УЗС-2 шилжүүлэг М400 1100 630 1020 950 Үнийн санал харах
8 УЗС-2 таг /490*490*98/ М400 490 490 98 60 Үнийн санал харах