Кабелийн тэмдэглэгээний хавтан

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Кабелийн тэмдэг/хавтан М300 500 200 30 9 Үнийн санал харах