Авто замын хашлага - 18

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 АЗХ-18 1000*150/180*300 М400 1000 150/180 300 130 Үнийн санал харах
2 АЗХ-18 баруун,зүүн налуу М400 1000 150/180 300/180 100 Үнийн санал харах
3 АЗХ-18 намхан М400 1000 180 180 80 Үнийн санал харах
4 АЗХ-18 500*150/180*300 М400 500 150/180 300 65 Үнийн санал харах
5 АЗХ-18 эргэлтийн R6000 М400 1000 150/180 300 120 Үнийн санал харах
6 АЗХ-18 эргэлтийн R3000 М400 1000 150/180 300 120 Үнийн санал харах
7 АЗХ-18 эргэлтийн R500 М400 785 150/180 300 85 Үнийн санал харах