Даацын бус ялуу

Д/д Эдлэлийн нэр Бетоны марк Хэмжээ /мм/ Жин /кг/ Үнэ /₮/ L-урт, b-өргөн, h-өндөр
L B H
1 Я-12-12-08 М250 1250 120 80 27 Үнийн санал харах
2 Я-12-12-14 М250 1250 120 140 50 Үнийн санал харах
3 Я-15-12-14 М250 1500 120 140 61 Үнийн санал харах
4 Я-18-12-14 М250 1800 120 140 74 Үнийн санал харах
5 Я-22-12-14 М250 2250 120 140 95 Үнийн санал харах
6 Я-25-12-14 М250 2550 120 140 110 Үнийн санал харах
7 Я-28-12-22 М250 2850 120 220 184 Үнийн санал харах
8 Я-31-12-22 М250 3100 120 220 207 Үнийн санал харах